Ľudské práva - vybrané rozhodnutia ESĽP a súdov EÚ

komentare.jpg

ĽUDSKÉ PRÁVA - Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev

Autori
JUDr. Marica Pirošíková, JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, DEA
JUDr. Miroslava Bálintová, JUDr. Milan Jančo, PhD., JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Rok vydania: 2008
Počet strán: 478
ISBN: 978-80-89406-01-2

Cena: 22,- EUR s DPH

OBSAH (časť podrobného obsahu nájdete TU)

  • VYBRANÉ ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA TÝKAJÚCE SA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: právo na spravodlivé súdne konanie, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda prejavu, ochrana majetku, zákaz diskriminácie, ...
  • VYBRANÉ ROZHODNUTIA SÚDNEHO DVORA A VŠEOBECNÉHO SÚDU EÚ V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV: právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, sloboda prejavu, sloboda podnikania, ochrana majetku, zákaz diskriminácie, právo na spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, právo na štrajk, ...