Uznávanie odborných kvalifikácií migrantov

migranti.png

UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ MIGRANTOV Z TRETÍCH ŠTÁTOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Autori
JUDr. Milan Jančo, PhD.
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, DEA

Rok vydania: 2009
Počet strán: 349
ISBN: 978-80-89406-05-0

Nepredajné ! (publikáciu si môžete bezplatne prevziať v sídle združenia EUROIURIS: Na Vŕšku 6, Bratislava)

Táto publikácia bola vytvorená v rámci projektu Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej praxe a prípravy príslušníkov tretích krajín financovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Bližšie pozri migracia.euroiuris.sk

 

OBSAH (podrobný obsah nájdete TU)

  • uznávanie odborných kvalifikácií migrantov z tretích štátov na účely výkonu povolania a na akademické účely v SR a EÚ;
  • alternatívne uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa migrantov z tretích štátov;
  • uznávanie odborných kvalifikácií migrantov vo vybraných členských štátoch EÚ;
  • legislatívne návrhy zmien slovenskej právnej úpravy uznávania odborných kvalifikácií migrantov z tretích štátov.

 

migranti.png

INFORMAČNÁ BROŽÚRA PRE MIGRANTOV (jazykové verzie brožúry na stiahnutie SK, EN, FR, ES, RU)

Autori
JUDr. Milan Jančo, PhD.
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, DEA

Rok vydania: 2009
Počet strán: 30
ISBN: 978-80-89406-05-1

Nepredajné ! (informačnú brožúru si môžete bezplatne prevziať v sídle združenia EUROIURIS: Na Vŕšku 6, Bratislava)

Táto informačná brožúra bola vytvorená v rámci projektu Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej praxe a prípravy príslušníkov tretích krajín financovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Bližšie pozri migracia.euroiuris.sk