Schengenské acquis EÚ

SAEU_obal.png

SCHENGENSKÉ ACQUIS EURÓPSKEJ ÚNIE

Autori
Mgr. Veronika Turáková
JUDr. Denisa Ivanová-Žiláková

Rok vydania: 2010 (1. vydanie)
Počet strán: 745
ISBN: 978-80-89406-09-8

Cena: 30,- EUR s DPH

OBSAH (podrobný obsah nájdete TU)

  • charakteristika schengenského acquis;
  • zbierka schengenského acquis:
    • primárne právo - Schengenská dohoda, Schengenský dohovor, vybrané ustanovenia zakladajúcich zmlúv Európskej únie;
    • sekundárne právo - justičná a policajná spolupráca v trestných veciach, SIS a SIRENE, ochrana osobných údajov, cudzinecká, vízová a azylová politika.