Súdny systém EÚ

SSEU.png

SÚDNY SYSTÉM EURÓPSKEJ ÚNIE

Autori
JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, DEA
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Rok vydania: 2012 (3. vydanie)
Počet strán: 782
ISBN: 978-80-89406-07-4

Cena: 38,- EUR s DPH

OBSAH (podrobný obsah nájdete TU)

  • vývoj súdneho systému Európskej únie;
  • štruktúra a organizácia súdov Únie;
  • právomoc a pôsobnosť súdov Únie;
  • konanie pred súdmi Únie;
  • prejudiciálne konanie;
  • súdna ochrana voči členským štátom;
  • súdna ochrana voči inštitúciám Únie;
  • ostatné právomoci Súdneho dvora EÚ;
  • PRÍLOHY: dokumenty upravujúce konanie pred súdmi Únie.