Slováci v inštitúciách EÚ

Slovaci_v_instituciach_EU_brozura.png

SLOVÁCI V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE (PRAX A SKÚSENOSTI): Príručka pre uchádzačov o zamestnanie v inštitúciách EÚ (na stiahnutie TU)

Autori
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Mgr. Peter Strempek

Rok vydania: 2008
Počet strán: 54
ISBN: 978-80-969554-6-6

Nepredajné ! (publikáciu si môžete bezplatne prevziať v sídle združenia EUROIURIS: Na Vŕšku 6, Bratislava)

Táto informačná brožúra bola vytvorená v rámci projektu Slováci v inštitúciách Európskej únie – prax a skúsenosti prvých troch rokoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii financovaného zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí SR.

Slovaci_v_instituciach_EU_zbornik.png

SLOVÁCI V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE - zbornik z medzinárodnej konferencie (5.12.2009, Bratislava)

Zostavil
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Mgr. Peter Strempek

Rok vydania: 2008
Počet strán: 110
ISBN: 978-80-89406-00-5

Nepredajné ! (publikáciu si môžete bezplatne prevziať v sídle združenia EUROIURIS: Na Vŕšku 6, Bratislava)

Tento zborník bol vytvorený v rámci projektu Presadzovanie zastúpenia Slovenskej republiky v inštitúciách Euróspkej únie financovaného zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí SR.