Ľudské práva - vybrané rozhodnutia ESĽP a súdov EÚ

komentare.jpg

ĽUDSKÉ PRÁVA - Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev

Autor
JUDr. Marica Pirošíková

Rok vydania: 2007
Počet strán: 571
ISBN: 80-969554-5-9

Cena: 26,- EUR

Obsah:

  • Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
  • konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva;
  • výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva;
  • podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článku 34 Dohovoru;
  • podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článku 35 Dohovoru;
  • zákaz mučenia;
  • právo na slobodu a bezpečnosť;
  • právo na spravodlivé súdne konanie;
  • PRÍLOHY: dokumenty upravujúce konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva.