Rozhodcovské súdy v SR

migranti.png

PODPORA APLIKAČNEJ PRAXE ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Zostavil
JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, DEA

Rok vydania: 2007
Počet strán: 94
ISBN: 80-969554-4-2

Nepredajné ! (publikáciu vrátane CD-ROM verzie si môžete bezplatne prevziať v sídle združenia EUROIURIS: Na Vŕšku 6, Bratislava)

Táto publikácia bola vytvorená v rámci projektu Podpora aplikačnej praxi rozhodcovských súdov v Slovenskej republike financovaného Európskou úniou z Prechodného fondu.

OBSAH (podrobný obsah nájdete TU)

  • príspevky z konferencie konanej dňa 23. mája 2007 v Bratislave;
  • vzorové dokumenty k rozhodcovskému konaniu.