Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Členovia združenia poskytujú prostredníctvom advokátskej kancelárie EL Partners, s.r.o. nasledujúce právne služby:

  • konzultácie a právne analýzy k sporom z oblasti európskeho práva vrátane judikatúry európskych súdov v Luxemburgu a Štrasburgu
  • konzultácie k súdnemu konaniu a možnostiam podania žaloby na súdy Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
  • kompletné právne služby zahŕňajúce vypracovanie právnych podaní a zastupovanie v súdnom konaní, najmä v konaní pred ústavným súdom a európskymi súdmi