Komentár k Dohovoru o ochrane ĽP a ZS

komentare.jpg

Komentár k vybraným článkom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Autorka:
  • JUDr. Marica Pirošíková

Rok vydania: 2007
ISBN: 80-969554-5-9
Cena: 790,- Sk

Obsah (571 strán):

  • Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
  • konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva;
  • výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva;
  • podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článku 34 Dohovoru;
  • podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článku 35 Dohovoru;
  • zákaz mučenia;
  • právo na slobodu a bezpečnosť;
  • právo na spravodlivé súdne konanie;
  • PRÍLOHY: dokumenty upravujúce konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva.